hectorfaubel Postep

Religia

Potrzeba ruchu ekumenicznego

Od zawsze człowiekowi towarzyszyła religia, która wyznaczała mu życiową drogę duchową. Wierny swemu bogu wypełniał wszystkie prawdy spisane lub przekazywane ustnie, modlił się,