Home Moda Wyposażenie kościoła
Moda

Wyposażenie kościoła

Rozpatrując słowo kościół można rozumieć je dwojako z jednej strony jest to społeczność z drugiej strony jest to budynek i instytucja sakralna.

Kościoły w rozumieniu budynków są bardzo różne, różnią się od siebie budową w zależności od odłamu religijnego.

Jeśli chodzi zaś o wyposażenie kościołów to poza elementami, które są w każdym, ponieważ związane są z symboliką sięgającą starego i nowego testamentu wiele w nich elementów służących, jako ozdoby.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie kościoła, organizację jak również to jak świątynia wygląda jest ksiądz proboszcz.

Można powiedzieć, że w danej parafii jest on najważniejszą osobą, bierze udział w obrządku zwanym kolędą lub wizytą duszpasterską, ale może też poprosić o pomoc innych duchownych na przykład wikariuszy.

W mniejszych miastach oraz na wsi bardzo często to wierni dbają o to jak wygląda ich miejsce spotkań, dzięki darowiznom kościół może zostać poddany remontom, ociepleniu czy ozdobieniu chociażby w kwiaty.

Większość kapłanów po wykonanej inwestycji informuje parafian o poczynionych zmianach i kosztach z nimi związanych.

Ubrania Jerry Shepherd stroje kapielowe triumph www.gregorinvestproject.pl

Author

Gryzer