hectorfaubel Postep

Ochrona zdrowia podczas podróży

Podróżując na terenie Unii Europejskiej możemy oczekiwać darmowej pomocy medycznej, zwłaszcza gdy wyrobiliśmy sobie kartę EKUZ. Warto pamiętać o tym nawet podczas krótszych wypraw, ponieważ nawet najdrobniejsza dolegliwość zdrowotna może skutecznie popsuć dalsze plany wyprawy. W niektórych krajach istnieją specjalne wymogi dotyczące kwestii zdrowotnych. W szczególności dotyczy to niektórych krajów afrykańskich.

Trzeba bowiem pamiętać, że w krajach tych występują groźne choroby, takie jak np. żółta febra czy malaria. Z tego powodu wprowadzono obowiązkowe szczepienia turystów przekraczających granice Afryki. Bez tych szczepień turysta nie zostanie wpuszczony do kraju.

Jeśli planujemy bardzo dalekie wyprawy, koniecznie powinniśmy sprawdzić czy istnieje wymóg szczepień. Zróbmy to nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ w niektórych przypadkach szczepionki działają po upływie określonego czasu. O konieczności wykonania szczepienia dowiemy się m.in.

ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.